دو فصلنامه علمی - پژوهشی پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی- اهداف و زمینه‌ها
خط‌مشی و اهداف نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

خط‌مشی و اهداف نشریه

 

1. تحقیق و ترویج مبانی، اصول، ارزش‌ها، نمادها و هنجارهای انقلاب اسلامی

2. آسیب‌شناسی تفکر، اندیشه‌ها، جریان‌ها و ابعاد تهدید نرم علیه انقلاب اسلامی و ارائه راهکارها

 

محورهای موضوعی نشریه:

¡ تولید دانش در زمینه فرهنگ انقلاب اسلامی

¡ نظریه‌پردازی فرهنگی در حوزه انقلاب اسلامی

¡ آسیب‌شناسی فرهنگی در حوزه انقلاب اسلامی

¡ بررسی سبک زندگی متناسب با فرهنگ اسلام و انقلاب اسلامی و آسیب‌شناسی آن

¡ گونه‌شناسی سبک زندگی دینی، ملی و انقلابی

¡ مؤلفه‌های سبک زندگی دینی

¡ سبک زندگی (عقل معاش) در آیات و روایات

¡ آسیب‌شناسی وضعیت حقوق متقابل افراد در روابط اجتماعی

¡ آشنایی با اندیشه‌های بیگانه و نحوه نفوذ آنها در انقلاب اسلامی

¡ راهکارهای مقابله با نفوذ اندیشه‌های غربی

¡ بررسی نقش رسانه‌ها در جنگ نرم

¡ بررسی نقش فضای مجازی در جنگ نرم

¡ ارائه شیوه‌ها، روش‌ها، نوآوری‌ها و خلاقیت‌ها در زمینه‌های تخصصی موردنظر

¡ ارتقای سطح دانش علمی در حوزه انقلاب اسلامی

¡ استراتژی فرهنگی در حوزه انقلاب اسلامی

نشانی مطلب در وبگاه دو فصلنامه علمی - پژوهشی پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی:
http://pasdarifarhangi.ir/find.php?item=1.42.14.fa
برگشت به اصل مطلب